• 0
  سبد خرید

   هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مرور اشتراک

  عزیز

 

شما می‌توانید با پرداخت هزینه‌ای اندک برای خرید اشتراک داینامیک شاپ، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها در مقایسه با قیمت دی ‌وی ‌دی‌های ارایه شده در سایتهای دیگر، زحمت آرشیو و نگه‌داری فیزیکی این دی وی ‌دی را از دوش خود بردارید و به صورت دانلود مستقیم و رایگان به آرشیوی طبقه‌بندی شده و قابل جست‌وجو‌ دسترسی داشته باشید.

لیست اشتراک های ویژه داینامیک شاپ

اشتراک 1 ماهه الماس
54500 تومان
این اشتراک شامل فیلم های آموزشی آرمین قیم نمی شود!
 • دانلود تمام نرم افزارها
 • بالاترین سرعت دانلود
 • قابلیت ادامه دانلود
 • آموزش نصب وی اس تی
 • پشتیبانی
 • دانلود آموزش های انگلیسی
 • دانلود رایگان مجله و کتاب
 • دانلود کتاب ها و جزوات آموزشی فارسی
 • دانلود فیلم های زیرنویس فارسی
اشتراک 1 ماهه طلایی
22500 تومان
این اشتراک شامل فیلم های آموزشی آرمین قیم نمی شود!
 • دانلود تمام نرم افزارها
 • بدون زمان انتظار
 • قابلیت ادامه دانلود
 • آموزش نصب وی اس تی
 • پشتیبانی
 • دانلود آموزش های انگلیسی
 • دانلود مجله های بین المللی موسیقی
 • دانلود کتاب ها و جزوات آموزشی فارسی
 • ----------
اشتراک 1ماهه نقره ای
12500 تومان
این اشتراک شامل فیلم های آموزشی آرمین قیم نمی شود!
 • دانلود تمام نرم افزارها
 • بالاترین سرعت دانلود
 • قابلیت ادامه دانلود
 • آموزش نصب وی اس تی
 • پشتیبانی
 • دانلود آموزش های انگلیسی
 • دانلود مجله های بین المللی موسیقی
 • ----------
 • ----------
اشتراک 1 ماهه
8500 تومان
این اشتراک شامل فیلم های آموزشی آرمین قیم نمی شود!
 • دانلود تمام نرم افزارها
 • بالاترین سرعت دانلود
 • قابلیت ادامه دانلود
 • آموزش نصب وی اس تی
 • ----------
 • دانلود آموزش های انگلیسی
 • ----------
 • ----------
 • ----------
اشتراک3 ماهه الماس
163500 تومان
این اشتراک شامل فیلم های آموزشی آرمین قیم نمی شود!
 • دانلود تمام نرم افزارها
 • بالاترین سرعت دانلود
 • قابلیت ادامه دانلود
 • آموزش نصب وی اس تی
 • پشتیبانی
 • دانلود آموزش های انگلیسی
 • دانلود مجله های بین المللی موسیقی
 • دانلود کتاب ها و جزوات آموزشی فارسی
 • دانلود فیلم های زیرنویس فارسی
اشتراک 3 ماهه طلایی
67500 تومان
این اشتراک شامل فیلم های آموزشی آرمین قیم نمی شود!
 • دانلود تمام نرم افزارها
 • بالاترین سرعت دانلود
 • قابلیت ادامه دانلود
 • آموزش نصب وی اس تی
 • پشتیبانی
 • دانلود آموزش های انگلیسی
 • دانلود مجله های بین المللی موسیقی
 • دانلود کتاب ها و جزوات آموزشی فارسی
 • ----------
اشتراک 3 ماهه نقره ای
37500 تومان
این اشتراک شامل فیلم های آموزشی آرمین قیم نمی شود!
 • دانلود تمام نرم افزارها
 • بالاترین سرعت دانلود
 • قابلیت ادامه دانلود
 • آموزش نصب وی اس تی
 • پشتیبانی
 • دانلود آموزش های انگلیسی
 • دانلود مجله های بین المللی موسیقی
 • ----------
 • ----------
اشتراک 3 ماهه
25500تومان
این اشتراک شامل فیلم های آموزشی آرمین قیم نمی شود!
 • دانلود تمام نرم افزارها
 • بالاترین سرعت دانلود
 • قابلیت ادامه دانلود
 • آموزش نصب وی اس تی
 • پشتیبانی
 • دانلود آموزش های انگلیسی
 • ----------
 • ----------
 • ----------
اشتراک 6 ماهه الماس
327000 تومان
این اشتراک شامل فیلم های آموزشی آرمین قیم نمی شود!
 • دانلود تمام نرم افزارها
 • بالاترین سرعت دانلود
 • قابلیت ادامه دانلود
 • آموزش نصب وی اس تی
 • پشتیبانی
 • دانلود آموزش های انگلیسی
 • دانلود مجله های بین المللی موسیقی
 • دانلود کتاب ها و جزوات آموزشی فارسی
 • دانلود فیلم های زیرنویس فارسی
اشتراک 6 ماهه طلایی
135000 تومان
این اشتراک شامل فیلم های آموزشی آرمین قیم نمی شود!
 • دانلود تمام نرم افزارها
 • بالاترین سرعت دانلود
 • قابلیت ادامه دانلود
 • آموزش نصب وی اس تی
 • پشتیبانی
 • دانلود آموزش های انگلیسی
 • دانلود مجله های بین المللی موسیقی
 • دانلود کتاب ها و جزوات آموزشی فارسی
 • ----------
اشتراک6 ماهه نقره ای
75000 تومان
این اشتراک شامل فیلم های آموزشی آرمین قیم نمی شود!
 • دانلود تمام نرم افزارها
 • بالاترین سرعت دانلود
 • قابلیت ادامه دانلود
 • آموزش نصب وی اس تی
 • پشتیبانی
 • دانلود آموزش های انگلیسی
 • دانلود مجله های بین المللی موسیقی
 • ----------
 • ----------
اشتراک 6 ماهه
51000 تومان
این اشتراک شامل فیلم های آموزشی آرمین قیم نمی شود!
 • دانلود تمام نرم افزارها
 • بالاترین سرعت دانلود
 • قابلیت ادامه دانلود
 • آموزش نصب وی اس تی
 • پشتیبانی
 • دانلود آموزش های انگلیسی
 • ----------
 • ----------
 • ----------